Ransomware Readiness Assessment

Deze laagdrempelige, gratis Ransomware Readiness Assessment (RRA) stelt een set aan vragen om inzicht te krijgen of een organisatie voldoende weerbaar- of veilig is tegen ransomware aanvallen. Daarnaast geeft de uitkomst van deze assessment een concreet beeld waar verbeteringen noodzakelijk zijn.

Hierbij wordt rekening gehouden met de mate van 'security volwassenheid'. Dit betekent dat de uitkomst van het assessment handvatten biedt om éérst basiszaken te regelen wanneer deze nog ontbreken. Vanuit de basis kunnen additionele maatregelen worden genomen met als doel voldoende weerbaar en uiteindelijk veilig te zijn.

Let op!
1. Bij het invullen is het makkelijk wanneer een IT (technisch) onderlegd persoon met kennis van de  organisatie en IT-infrastructuur helpt bij het invullen. Dit is echter niet randvoorwaardelijk, maar geeft wél een betere uitkomst!

2. Wanneer een vraag onduidelijk is, of twijfel: vul dan 'Nee' in.

Contact
Na het invullen van de assessment wordt er vrijblijvend contact opgenomen!

Zijn de vragen te onduidelijk of te lastig (vanwege vaktermen) om te beantwoorden? Neem dan direct contact op voor hulp!